mollanəsrəddinçilər

mollanəsrəddinçilər
cəm «Molla Nəsrəddin» məcmuəsi ətrafında toplanan mütərəqqi, maarifpərvər şair və yazıçılar. Mollanəsrəddinçilər ilə füyuzatçıların ideya mübarizəsi. Mollanəsrəddinçilərin ədəbiyyat tarixindəki rolu.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • həmrəy — sif. və is. <fars. həm və ər. rəy> Bir fikirdə, bir rəydə olan; həmfikir, yekdil. <Əmiraslan ağa:> Hansınız mənimlə həmrəydir, buyursun, gözüm üstə yeri var. S. S. A.. Görünür ki, <Şirin Rüstəmbəylə> bəzi nöqtələrdə həmrəy… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iştirak — is. <ər.> Bir işdə başqaları ilə birlikdə fəaliyyət göstərmə, iş görmə. <Qadın:> Mənim bu səyahətdə iştirakım möhtərəm ağamızı məmnun buraxdımı? M. S. O.. Mollanəsrəddinçilər xalq kütlələrinin iştirakı olmadan milli intibah təsəvvür… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübahisəli — sif. Mübahisə doğuran, mübahisəyə səbəb olan. Mübahisəli məsələ. Mübahisəli iş. – Mollanəsrəddinçilərlə füyuzatçılar arasında ilk nəzərə çarpan mübahisəli məsələlərdən biri dil məsələsi idi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məktəb — is. <ər.> 1. Yetişməkdə olan nəslə təlim və tərbiyə verən təlim tərbiyə müəssisəsi. Məktəbə getmək. Məktəbdə oxumaq. Məktəbi qurtarmaq. 2. Hər hansı bir xüsusiləşdirilmiş tədris müəssisəsi. Musiqi məktəbi. Hərbi məktəb. – Mirzə Səfərin iki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nifaq — is. <ər.> Pozuşma, çəkişmə, ixtilaf; ikitirəlik. <Mirzə Heydər:> Yol bir, məqsəd bir, əqidə bir olduqda arada nifaq mümkün deyil. Ə. H.. Kürdüstan dağlarında bəslənmiş bu iki çiçək . . nifaqa səbəb oldu. S. S. A.. Nifaq düşmək –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”